Mis on TalTechDigital?

Tallinna Tehnikaülikoolil on soov ja valmisolek üleilmses digipöördes esmalt muuta iseennast, ning seeläbi näidata teed teistele. See tugineb meie ambitsioonil ja otsusekindlusel kasutada ning arendada nüüdistehnoloogiaid parimal moel ning olla strateegiliste partnerluste loomise eestvedaja nii kodus kui piiri taga. Me tegeleme sellega mitte ainult oma akadeemilise kogukonna huvides, vaid eelkõige meid ümbritseva ühiskonna kasu nimel.

Näeme TalTechi tulevikku ülikoolina, mis kasutab kõige kaasaegsemaid tehnoloogilisi võimalusi oma igapäevase tegevuse – õppimise, õpetamise ja uurimistöö – paremaks korraldamiseks. Kõik, mida intelligentsed tehissüsteemid teevad paremini kui inimene, on jäetud neile, võimaldamaks inimestel oma võimeid proovile panna uute lahenduste väljatöötamise ja arendamise alal.

Sellest ajendatuna on sündinud Tallinna Tehnikaülikoolis TalTechDigitali algatus. See ei ole kindlate aja- ja finantspiiridega programm, vaid visioonile tuginevaid põhimõtteid toetvate tegevuste soodustamine.

 

Pikemalt saab TalTechDigitali kohta lugeda Postimehe vahelehest Digituleviku teejuht. Vaata ka lühifilmi, kuidas ilma Tallinna Tehnikaülikoolita ei oleks meil sellist mugavat ja innovaatilist e-Eestit, nagu meil täna on.